Įstaigos pavadinimas: Drevernos lopšelis-darželis

Adresas: Žvejų g. 2, LT-96240 Dreverna, Klaipėdos r. sav.

Teisinė forma:  biudžetinė įstaiga

Steigėjas/savininkas: Klaipėdos rajono savivaldybės taryba

Institucijos grupė: bendrojo ugdymo mokykla, kodas – 3120

Institucijos tipas: pradinė mokykla, kodas – 3122

Mokymosi kalba: lietuvių kalba

Pagrindinė veiklos rūšis:  pradinis ugdymas, kodas 85.20, kitos švietimo veiklos: ikimokyklinis ugdymas, kodas 85.10.10, priešmokyklinis ugdymas, kodas 85.10.20

Kitos veiklos veiklos rūšys: maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 191786813

Kontaktai:    tel. nr. (8 46) 476 165
el. paštas info@drevernosmd.lt

darzelis