KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 METAI

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS MOKYKLOS-DARŽELIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2018 METAI

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2017 METAI

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2016 METAI

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO BUIDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2015 METŲ

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS, 2013 METŲ

Aiškinamasis raštas