DIREKTORĖ

Roma Žutautienė, II vadybos kvalifikacinė kategorija.

Išsilavinimas: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, ikimokyklinės pedagogikos ir psichologijos dėstytojas, ikimokyklinio auklėjimo metodininkas, 1988 m. Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, pradinės mokyklos mokytoja, 1998 m.

Darbo laikas: 

I    8.00–16.45 val.
II   8.00–16.45 val.
III  8.00–16.45 val.
IV  8.00–16.45 val.
V   8.00–15.30 val.
Pietų pertrauka:

 12.30–13.00 val.

VYRIAUSIAS BUHALTERIS

Rasa Petrauskienė

Išsilavinimas: Klaipėdos žemės ūkio buhalterinės apskaitos technikumas, buhalteris, 1988 m.

Darbo laikas:           I–V 7.00–13.30 val.
Pietų pertrauka:           12.30–13.00 val.

ŪKVEDYS

Laimutė Kvasienė

Išsilavinimas: Klaipėdos J. Kupčinsko medicinos mokykla, medicinos sesuo, 1977 m.

Darbo laikas:          I–IV 6.00–14.30 val.
V 8.00–16.30 val.

Pietų pertrauka   12.30 -13.00 val.

PEDAGOGAI

Vardas, pavardė

Pareigybė

Kvalifikacinė

Kategorija

Išsilavinimas

Laima Eirošienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja , meninio ugdymo mokytoja

Vyresnioji auklėtoja,

muzikos mokytoja

Aukštesnysis                            Klaipėdos S. Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, choro dirigentas, dainavimo mokytojas, 1973 m.
Vaiva Pakalniškienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

Aukštasis                                  Klaipėdos universitetas, ikimokyklinio amžiaus vaikų pedagogo profesinė kvalifikacija, 1994 m.
Aušra Palionienė

Ikimokyklinio ugdymo mokytoja

 Mokosi                             Klaipėdos valstybinė kolegija, Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa
Vidas Mišeikis

Logopedas

Metodininkas

Aukštasis                                     Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pagalbinės mokyklos mokytojas ir logopedas, 1976 m.
Laimutė Gabrėnienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji pradinių klasių mokytoja Aukštasis                                           Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir pradinės mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija, 1997 m.
Virgina Asnauskienė Pradinių klasių mokytoja Vyresnioji pradinių klasių mokytoja  Aukštasis                                          Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir vaikų auklėtojos-pradžios mokyklos mokytojos profesinė kvalifikacija, 1998 m.
Ramūnas Grikšas Pradinių klasių anglų kalbos mokytojas, etikos mokytojas Aukštasis                                           Klaipėdos universitetas, edukologijos bakalauro laipsnis ir bendrojo lavinimo mokyklos anglų kalbos mokytojo profesinė kvalifikacija, 2001 m.