LAISVOS VIETOS VAIKŲ UGDYMO GRUPĖSE

 

vabaliukai3
„VABALIUKŲ” GRUPĖ: nėra
( 2 metų vaikams)
spalviukai
„SPALVIUKŲ” GRUPĖ:  1
( 5-6 metų vaikams)
„LAŠELIŲ” GRUPĖ:  4
( 3-4 metų vaikams)

LAISVOS DARBO VIETOS