KLAIPĖDOS R. SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE, GYVENANČIŲ MOKINIŲ, PAGEIDAUJANČIŲ MOKYTIS KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE, SĄRAŠŲ SUDARYMO TVARKOS APRAŠAS

parsisiųsti Adobe PDF formatu

 

UŽMOKESČIO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ DARŽELYJE MOKĖJIMO TVARKA

1. Užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje skaičiuojamas už einamąjį mėnesį ir išrašomas mokėjimo kvitas-pranešimas.

2. Užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje turi būti sumokėtas iki einamojo mėnesio 27 d.

3. Užmokestis už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje gali būti sumokamas:

    3.1. per UAB "Perlo paslaugos" loterijos terminalus;

    3.2. naudojantis elektronine bankininkyste pervedant užmokestį į nurodytą darželio sąskaitą.

4. Apie atliktą mokėjimą ir jo datą informuoti grupės auklėtoją.

5. Nutraukiant ugdymo sutartį, užmokestį už išlaikymą būtina sumokėti prieš 3 d. iki sutarties pabaigos.

6. Jeigu be pateisinamos priežasties mokestis nesumokamas ilgiau nei du mėnesius, įstaigos direktoriaus įsakymo tvarka, vaikas gali būti išbrauktas iš sąrašų, prieš tai raštu įspėjus tėvus (globėjus).

7. Užmokesčio už vaiko išlaikymą ikimokyklinėje įstaigoje skolos išieškomos iš tėvų (globėjų) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

8. Ši užmokesčio už darželį mokėjimo tvarka įsigalioja nuo 2011 m. balandžio 1 d.

 

PATVIRTINTA
Klaipėdos r. Drevernos vaikų darželio
direktoriaus 2011 m. kovo 24 d.
įsakymu Nr. V-21
 
KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL ATLYGINIMO DYDŽIO NUSTATYMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE TVARKOS APRAŠAS

 

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOSE ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS