INFORMACIJA DĖL UGDYMO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

  1. Nuotolinio ugdymo aplinka organizuojama pasitelkus uždaras Facebook grupes, Messenger, Skype programas, el. dienyną „Mūsų darželis“, el. paštu ir telefonu.  Mokytojai dirbs nuotoliniu būdu kasdien nuo 8.00-15.42 val.  Pietų pertrauka 12.00-12.30 val.
  2. Nuotolinio ugdymo turinys planuojamas vadovaujantis grupių ilgalaikiais mokslo metų planais, savaitės temas, tikslus, užduotis pritaikant nuotoliniam darbui, esant reikalui temas galima keisti.
  3. Mokytojai pateiks sekančios savaitės tema, uždavinius penktadieniais iki 18 val. Kiekvienos dienos temos aprašymai, vaizdinė ar video medžiaga, skaitmeninės ir kitokias ugdymosi užduotys, priemones, internetinės nuorodos savaitės uždaviniams įgyvendinti bus siunčiamos kasdien iki 10 val. ryto.
  4. Rekomenduojamas laikas užduotims atlikti: ikimokyklinio amžiaus vaikams 20-40 min., priešmokyklinio  amžiaus vaikams 40-60 min.
  5. Grįžtamojo ryšio už savaitės veiklą bus laukiama iki penktadienio 15 val. Tėvai siųs vaikų atliktų darbų nuotraukas, video, dalinsis savo ir vaikų mintimis, kaip sekasi ugdymas nuotoliniu būdu.
  6.  Tėvai pagal poreikį gali konsultuotis su grupių mokytojais kasdien nuo 11.00 val. iki 15.00 val.
  7. Logopedas konsultuos pirmadieniais nuo 8.00 iki 16.00 ir trečiadieniais nuo 14.00 iki 17.00 val. Konsultacijos teiks tel. 8648 54115, el. paštu vidasmis@gmail.com, Facebook ir Messenger grupėse.
  8. Mokytojai rinks duomenis apie vaikų pažangą bei pasiekimus ir fiksuos vaikų aplankuose ir el. dienyne „Mūsų Darželis“.
  9. Penktadieniais mokytojai aptaria su tėvais savaitės veiklas, pasidalina įžvalgomis ir numato gaires tolesnei veiklai.
  10. Informacija nuotolinio ugdymo organizavimo klausimais teikiama el. paštų info@drevernosmd.lt, tel. 846476165, 861614528