PRAŠYMAS DĖL VAIKO PRIĖMIMO Į UGDYMO ĮSTAIGĄ

 

PRAŠYMAS DĖL LENGVATOS TAIKYMO UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE