Projektas "Mes rūšiuojam"       logo      

Region-capture-2Region-capture-1

Socialinis kūrybinis projektas "Apkabinkime Žemę" 

PROGRAMA „ZIPIO DRAUGAI"

Programos „Zipio draugai" tikslas – siekiant geresnės emocinės vaikų savijautos, padėti jiems įgyti socialinių bei emocinių sunkumų įveikimo gebėjimų. Tikima, kad vaikystėje įgiję šių gebėjimų, vaikai lengviau susidoros su kebliomis ir kritinėmis situacijomis ne tik ankstyvajame amžiuje, bet ir paauglystėje bei suaugę.

Programos efektyvumas. Programa turi teigiamą įtaką vaikų gebėjimams įveikti kasdieninius sunkumus. Išauga vaikų pasitikėjimas savimi, gebėjimas susivaldyti, vaikai tapo jautresni aplinkinių emocinei būsenai bei problemoms, draugiškesni, gebantys drauge rasti išeitį, susitarti. Sumažėja agresyvumas, nevaldomo elgesio atvejų, padidėja dėmesingumas. Programoje dalyvavę vaikai lengviau prisitaiko prie mokyklos tvarkos ir aplinkos, greičiau susiranda draugų, turi mažiau problemų, geriau jaučiasi.

Programą vykdo auklėtoja Sandra Jasaitė „Spalviukų" grupėje 5 – 7 metų vaikams.

Programoje dalyvaujantys vaikai, vienerius metus dalyvauja 24 programos valandėlėse, kurių kiekvienos trukmė – 45 minutės. Vedant valandėles, vaikams skaitomi 6 pasakojimai apie vabaliuką Zipį ir jo draugus. Pasakojimų veikėjai susiduria su įvairiais gyvenimo sunkumais, išgyvena stiprius jausmus ir ieško būdų, padedančių įveikti problemas bei pasijusti geriau.


PROJEKTAS „V. Sherborne vystymo judesiu metodas ir jo diegimas“

Pirmą kartą V. Sherborne vystymo judesiu metodą pademonstravo 1972 metais Anglijoje. Jos siūlomi darbo metodai sukėlė susidomėjimą ir atsirado pasekėjų įvairiose pasaulio šalyse.

Projekto tikslas. Vystymo judesiu metodu padėti stiprinti vaiko saugumo, pasitikėjimo savimi jausmą, pažįstant savo kūną, supančią aplinką ir aplinkinius.

Darželyje projektas pradėtas vykdyti nuo 2006 metų. Projektą vykdo pedagogė Jūratė Marytė Drevinskienė. Pedagogė mokėsi ir žinių sėmėsi kvalifikaciniuose seminaruose Lietuvoje, Lenkijoje ir yra įgijusi antrą pasirengimo lygį. Vystymo judesiu metodo užsiėmimuose darželyje jau dalyvavo 26 vaikai.

Vaikams dalyvaujant projekte pastebimas atsirandantis pasitikėjimas savimi, artimaisiais, pedagogais ir draugais, gebėjimas prireikus sukaupti jėgas, fiziškai išsikraunant išlieti emocinę ar nejudrumo sukeltą įtampą, atsipalaiduoti, nusiraminti. Užsiėmimai vyksta padedant suaugusiems ar vyresniesiems, vaikai mokosi saugiai elgtis žaidžiant ar judant.