KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO NUOSTATAI
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO 2019-2020 M. M. VEIKLOS PLANAS
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS
MOKINIŲ PAMOKŲ IR MOKYKLOS LANKOMUMO APSKAITOS BEI MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS MOKYKLOS-DARŽELIO NUOSTATAI
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO 2015–2019 M. STRATEGINIS PLANAS
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS LOPŠELIO-DARŽELIO IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA
parsisiųsti MS Word formatu