VIZIJA

Darželis – demokratiška, moderni ir unikali ugdymo įstaiga, efektyviai dirbanti bei teikianti kokybiškas kompleksines paslaugas vaikui, šeimai, bendruomenei, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines idėjas.

 

MISIJA

Kokybiškos švietimo paslaugos: ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų globa, jų gebėjimų ir patirties bei etninių vertybių plėtojimas, fizinės ir socialinės brandos ugdymas. Racionalus, tikslingas ir taupus įstaigos finansinių išteklių valdymas ir naudojimas.

 

FILOSOFIJA

Ugdymo proceso centre – vaikas, ugdytojas – draugas, partneris, ugdymo proceso organizatorius.