2017 METŲ PIRKIMŲ PLANO PAPILDYMAS
parsisiųsti MS Word formatu

2017 METŲ PIRKIMŲ PLANAS
parsisiųsti Adobe PDF formatu

KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO 2016 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS
 
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ATASKAITA UŽ 2015 METUS
 
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS
 
 
KLAIPĖDOS R. DREVERNOS VAIKŲ DARŽELIO SKELBIAMI PIRKIMAI
Mažos vertės maisto produktų pirkimo sąlygos, perkant CVP IS priemonėmis